Innmelding

Spørsmål merket * er obligatoriske.

For å starte i speideren trenger vi en del opplysninger om deg og dine foresatte. Ved å fylle ut dette skjemaet og trykke send mottar lederne i gruppa den nødvendige informasjonen for at du kan starte i speideren.

Velkommen som speider i 2. Stavanger speidergruppe.

Personopplysninger

Foresatt (primærkontakt)

Annen kontaktperson

Andre opplysninger