2. Stavangers historie

Willhelm Retz grunnla gruppa i 1911

2. Stavanger er en av norges eldste speidergrupper. Helt siden 1911 har vi drevet
med speiding i Stavanger. Historisk sett er 2. Stavanger, Tropp 2 i Stavangerspeiderne. Tropp 1 eller 1. Stavanger ble grunnet ledermangel avsluttet like før andre verdenskrig. Troppene fusjonerte og beholdt navnet 2.Stavanger ettersom lederne var fra denne troppen. Stiftelses dato forble 22. Mars 1911. Speidergruppa var en guttetropp fram til midten av åttitallet. I dag er speidergruppa sluttet til NSF og medlemmene er gutter og jenter i alle aldre. 

Wilhelm Retz

2. Stavanger ble stiftet 22 mars 1911 Av Wilhelm Retz. Da under navnet 1. Stavanger. Speidergruppa er en av de eldste aktive speidergruppe i Norge og har en lang historie av bragder og utmerkelser. Gruppa var som de fleste speidergrupper mindre aktiv i krigsårene 40 - 45, men lederne var klar til å starte like etter krigen var ferdig.

Speidergruppa var opprinnelig en guttetropp og medlem av Norges speidergutt forbund. Etter opprettelsen av NSF (Norges speiderforbund) i 1978 åpnet gruppa for jente medlemmer, men det var først på midten av 80 tallet de første jentemedlemmene ble skrevet inn.
Fram til 90 tallet hadde gruppen en medlemsmasse på rundt 50 - 60 speidere + ledere og annen støtte. Gruppa er ikke like stor i dag, men du finner flinke jenter og gutter i alle aldre i speidergruppa.

Det er mulig å lese mer om 2. Stavanger samt andre speidergrupper i speiderhistorisk leksikon: http://leksikon.speidermuseet.no/wiki/2._Stavanger